Szeptember 1-3. 2017
Teleki birtok Gernyeszeg, Maros megye
Erdély

THANK YOU FOR BEING AWAKE. SEE YOU IN 2018!

LÉPJEN FOTÓK

KÉPGALÉRIA

Töltsd le a fesztivál brosúráját

Töltsd

Szabályzat és előírások

A fesztivál Szervezője a SC EMAGIC LIVE SRL.

A Rendezvény: AWAKE Fesztivál, 2017. Szeptember 1-3., Teleki Kastély, Gernyeszeg, Maros megye

 

I. A szabályzat

 

1. Ez a szabályzat a Szervező és a Résztvevő közös megállapodását jelzi.

2. A Szervezőnek jogában áll módosítani a Szabályzatot, anélkül, hogy ezt előzetesen a Résztvevő felé

jelezné. Bárminemű változás közzé lesz téve az AWAKE Fesztivál honlapján (awakefestival.ro) a

Szabályzat és előírások menüpontnál.

3. Attól kezdve, hogy a Résztvevő jegyet váltott, köteles betartani a Szabályzatot.

 

II. Jegyek, jegytípusok, jegyvásárlás

 

1. Jegyek és karszalagok

1.1 Két típusú fesztiváljegy áll a Résztvevő rendelkezésére:

Általános belépő – belépés a fesztivál első napjától a fesztivál végéig.

Általános belépő kempinggel – belépés a fesztivál első napjától a fesztivál végéig, biztosítja a

kempinghelyhez és zuhanyzókhoz való hozzáférést.

1.2 Mindkét jegytípus három napra biztosít belépést a fesztivál területére.

1.3 Csak azon jegyek érvényességét garantálhatjuk, melyeket a Résztvevő partnereinken keresztül

váltott be (lásd: II. rész, 1.1)

1.4 A jegyek és meghívok újraárusítása szigorúan tilos. Abban az esetben, ha valaki ilyen tevékenységet

folytat, a Szervezőnek jogában áll az illetőt kitiltania a fesztivál területéről, illetve jegyét vagy meghívóját

bevonnia.

1.5 A jegy egyéni kódjának bármilyen közösségi platformon való megosztása szigorúan tilos.

1.6 A jegy hitelesítését követően (típustól függetlenül) a Résztvevő átveheti a karszalagot, amely a

fesztivál területére való belépést biztosítja. A jegy beszkennelése után a Résztvevőnek kötelessége a

fesztivál egész ideje alatt hordania a karszalagot. A karszalag elvesztéséért, megrongálásáért vagy

megsemmisítéséért a Résztvevőnek kell felelősséget vállalnia. Ebben az esetben a továbbiakban a

karszalag nem képviseli majd a Résztvevő jogait, és a Résztvevő köteles lesz új jegyet váltani. A

Szervezőnek jogában áll kikísérni azokat az embereket a fesztivál területéről, akik nem hordanak

karszalagot.

2. Jegyvásárlás

2.1 A jegyek elérhetőek online, az eventim.ro oldalon, valamint az Eventim partnerüzleteiben: Orange,

Vodafone, Germanos, Carturesti, Humanitas, Diverta, OMV. Nyomtatott jegyeket is lehet váltani a

fesztivál marosvásárhelyi partnereinél: G. Café, The BackStage, Office – Clubul Presei, J’ai Bistrot, Tutun

Café.

3. A jegyek visszaválthatósága

3.1 A jegyek csak abban az esetben visszaválthatóak, hogyha a Rendezvény időpontja módosul, vagy ez

egyáltalán nem kerül megrendezésre. Az, hogy a Rendezvény helyszíne módosul, de ugyanazon a

településen belül kerül megrendezésre, nem képez alapot a jegy visszaváltására. Ahhoz, hogy a jegyek

teljes árát visszafizethessük, a Résztvevőnek kérvényét a Törvény által kiszabott időszakban kell leadnia.

A leadási időszakot attól fogva számoljuk, hogy a Szervező hivatalosan lemondja a Rendezvényt. A

Résztvevőnek ezt a kérvényt annál a vásárlási pontnál kell leadnia, ahonnan eredetileg is jegyet váltott.

A Szervezőnek csak abban az esetben kötelessége visszaváltania a jegyet, ha a jegy megőrizte eredeti

formáját és minőségét. A Szervezőnek csak a jegy eredeti árát áll módjában visszatérítenie, tehát nem

visszatéríthető a nyomtatás, szállítás vagy bármilyen további költségek ára.

3.2 A jegyek nem visszaválthatóak abban az esetben sem, ha az esemény programja változik vagy ha bizonyos fellépők lemondják koncertjüket.

4. Az árak változása

4.1. A Szervezőnek jogában áll a jegyek árának megváltoztatása, anélkül, hogy ezt előre jelezné a

Résztvevő felé.

 

III. Az eseményen való részvétel

 

1. Belépés

1.1 A jegy, amelyet karszalagra kell beváltani, kizárólag a feltüntetett helyszínre való belépésre ad

jogosultságot. A Résztvevőnek mindig módjában kell állnia, hogy igazolja személyazonosságát.

1.2 A 12 éven aluli résztvevőknek a belépés ingyenes, és csak szülő vagy nagykorú felügyelő kíséretében

megengedett. A felügyelőnek érvényes jeggyel kell rendelkeznie.

1.3 A 12 és 17 év közötti személyek belépése kizárólag érvényes jeggyel és nagykorú felügyelettel

megengedett.

1.4 A belépés nem megengedett, ha a Résztvevő a következő eszközöket birtokolja: drog, tüzijáték,

üveg, éles eszközök, kés, esernyő, robbanóanyagok, mérgező és gyúlékony anyagok vagy bármi olyan

eszköz, amely mások testi épségét veszélyeztetheti. A fesztivál területére állatokat bevinni tilos.

1.5 A törvény fejében a Résztvevő nem viheti a fesztivál területére a következő eszközöket: kés,

paprikaspré, lánc vagy bármi olyan eszköz, ami közveszélyes lehet.

1.6 A Résztbevő nem vihet semmiféle ételt vagy folyadékot a fesztivál területére.

1.7 Eszközök, amelyek bevihetőek a fesztivál területére: hátizsák, mobiltelefonok és töltők, cigaretta és

öngyújtó, digitális- és videókamera, kalap, napszemüveg, vizes üveg (újra felhasználható, üres műanyag

üveg), esőkabát, kontaktlencsékhez való szemcseppek, felírt gyógyszerek, inzulin (cukorbetegség

igazolásával), étel (csak a kemping területre), zászló, Selfie-bot.

1.8 A Résztvevő teljes felelősséget vállal a fesztiválon való részvételért és minden tettéért, a

következőket is beleértve:

a) Fizikailag vagy mentálisan sérült személyek, akik számára a tömeg, hangzavar, bizonyos

hangeffektusok, vizuális- és hanghatások veszélyt jelentenek, felelősséget vállalnak azért, hogy az

esemény alatt ezen tényezők kellemetlenségeket okoztak nekik. A műsor tartalmazhat olyan erős

fényhatásokat, amelyek zavaróak lehetnek a gyerekek vagy az epilepsziás személyek számára. A sérülés

vagy károsulás veszélyeit illetően a műsor nem vállal felelősséget.

b) Játékok, szórakozási lehetőségek, sportesemények és más olyan tevékenységek esetén, amelyek

sérüléssel járhatnak, a Résztvevő saját felelősségére dönti el, hogy részt vesz-e.

1.9. Tilos az autóval való belépés a fesztivál területére, hogyha az a Szervező által nem engedélyezett.

1.10 Azok a hátrányos helyzetű személyek, akik részt kívánnak venni a fesztiválon, küldjenek egy e-mailt

a hello@awakefestival.ro címre, amelyben csatolják a következő dokumentumokat:

– Hátrányosságot igazoló dokumentum másolata

– A belépést kérvényező és az őt kísérő személyigazolványának másolata

– Hitelesített másolat arról, hogy a kísérő jogosult eljárni az ügyben

– Saját felelősségre kiállított és a gondozó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a kijelölt személy jogosult a

hátrányos helyzetben lévő kíséretére

Azok, akik hitelesnek elbírált kérvényt nyújtanak be, automatikusan kapnak két ingyenes belépőt a

fesztiválra. Abban az esetben, hogyha a dokumentumok nem lettek bemutatva, vagy a személy nem

nyújt be megfelelő igazolást, nem vehet részt az eseményen.

2. Magatartás a fesztivál területén

2.1. Minden résztvevőnek alkalmazkodnia kell a társadalmi szabályokhoz, törvényekhez és ezen

Szabályzatban felsoroltakhoz. A résztvevők nem folytathatnak olyan tevékenységeket, amelyek

veszélybe sodorhatják vagy befolyásolhatják a többi Résztvevő biztonságát, illetve jogait.

2.2. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a károkért (fizikai vagy mentális), amelyek abból

fakadnak, hogy a Résztvevő megszegte a Szabályzatot, valamint jogában áll visszatérítést követelni

azoktól a résztvevőktől, akik megsértik ezt.

2.3. A Résztvevő, amint belép a fesztivál területére, köteles arra törekedni, hogy tisztelje és óvja a

környezet és a Teleki Kastély épségét, beleértve a környező épületeket és a zöldövezeteket is.

2.4. A fesztivál leforgása alatt a Szervezőnek, a partnereknek, valamint a médiának jogában áll hang-,

kép- és videófelvételt készíteni. A Résztvevőnek tudomásul kell vennie, hogy fenn áll a lehetőség, hogy

szerepel majd ezeken a felvételeken. A Szervezőnek jogában áll felhasználni és publikálni ezeket a hang-

és képfelvételeket (pl. YouTube-on), anélkül, hogy a Résztvevő bármilyen kompenzációban részesülne.

2.5. A Résztvevőnek tudomásul kell vennie, hogy a fesztivál területén tilos bármilyen

hirdetőtevékenység, amelybe a Szervező írásos formában nem egyezett bele.

2.6. A Résztvevőnek tilos a Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen vizuális anyag (plakát, flyer vagy bármi

más), bármely fellépő arcát vagy nevét (vagy bármilyen más nevet, logot vagy márkanevet, mely

kapcsolatban áll a Rendezvénnyel) vagy jegyek és meghívók másolása és öncélú felhasználása (eladási

vagy hirdetési) a Szervező beleegyezése nélkül.

2.7. A kiskorúak számára tilos az alkoholfogyasztás. Drogok felhasználása illegális és tilos, valamint a

törvény nevében büntetendő.

2.8. A Marosban, illetve a fesztivál területén lévő tóban úszni tilos és nagyon veszélyes.

3. Biztonság

3.1 A fesztivál területén a Szervező intézkedik a közbiztonságért kompetens és képzett partnereken

keresztül. Az fesztivál teljes ideje alatt a Résztvevőnek engedelmeskednie kell a biztonságért felelős

embereknek, együttműködnie és tisztelnie kell utasításaikat vészhelyzet esetén is.

3.2 Abban az esetben, ha erőszakos vagy közveszélyes tetteket észlelnek, a biztonságért felelős

embereknek jogukban áll úgy dönteni, hogy kiürítik azt a térséget, ahol ezek végbemennek.

4. Elsősegély

4.1 Ha szükséges, a Résztvevő bármikor felkeresheti a fesztivál területén lévő elsősegély-nyújtási

pontokat.

5. Elveszett tárgyak

5.1 Az elveszett tárgyakat a megtalálónak mielőbb a térképen megjelölt helyszínekre kell vinnie. A

tulajdonosok visszakaphatják elveszett tulajdonukat, ha a Szervező utasításait követik. A fesztivál

befejeztével a Szervező további 15 napig őrzi majd a talált tárgyakat (ezt az időszakot attól fogva

számoljuk, amikor a tárgyat kézbesítették).

6. Termékek és szolgáltatások

6.1 A Rendezvény folyamán különböző termékekkel és szolgáltatásokkal találkozhat a Résztvevő az arra

kijelölt helyeken. A Résztvevőnek tudomásul kell vennie, hogy csak azokat a módszereket használhatja

ezek beruházására, amelyek a Szervező és a partnerek által hivatalosan is elismertek. Általános szabály,

hogy a Rendezvény elismert fizetési módja a ….

 

IV. Felelősség és garancia

 

1. A szervezők garantálják a belépést és a Rendezvény szolgáltatásaihoz való hozzáférést a Résztvevő

számára, ha az érvényes jeggyel rendelkezik. Abban a esetben, ha előre nem látható körülmény lép fel, a

Szervező megváltoztathatja a Rendezvény időpontját.

2. A Szervezőnek jogában áll megváltoztatnia a zenés fellépések időpontját. A Résztvevőnek nem áll

jogában semmilyen visszatérítést követelnie ilyen esetekben.

3. A Szervezőnek jogában áll nem vállalnia a felelősséget bármilyen károkért vagy rongálásokért,

amelyek nem a rossz szervezés vagy a Szervező részéről érkező figyelmetlenség következtében

történnek.

4. A Szervező nem felelős olyan tettekért és eseményekért, amelyek nem a fesztivál terülén történnek.

 

V. Szankciók

 

1. A Szervezőnek jogában áll, hogy megtagadja a Résztvevőtől a belépést a fesztivál területére (teljes

mértékben vagy csak részben) vagy hogy arra kérje a Résztvevőt, hogy elhagyja a fesztivál területét, ha a

Résztvevő ezen Szabályzatot vagy törvényt szeg.

 

VI. Kivételes állapot

 

1. Abban az esetben, ha kitör a háború, lázadás, terrortámadás, tüntetés, tűz, járványok, vagy ha

gazdasági embargó, baleset, természeti katasztrófa, földrengés, árvíz vagy rövidzárlat lép fel, ezek

mindkét fél irányításának képességét meghaladják, és így ezen Szabályzat ilyenkor érvényességét veszti.